Am

Syarat Penggunaan

Syarat Penggunaan


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Syarat Penggunaan laman web kami

PENTING: Everyday Health, Inc. dan anak-anak syarikatnya ("Everyday Health") mengendalikan laman web ini, laman web kesihatan, kesihatan, diet dan kecergasan lain yang merupakan sebahagian daripada portfolio laman web Everyday Health (secara kolektif, "Laman") dan perkhidmatan berkaitan dengan atau ditawarkan di Laman web (selepas ini, "Perkhidmatan"). Sebilangan Laman web adalah laman web yang kami kendalikan atas nama pemberi lesen pihak ketiga, misalnya, diet.mayoclinic.org (secara kolektif, "Pelesen", Pelesen seperti itu dan Kesihatan Sehari-hari, "kami" atau "kami"). Perkhidmatan Kesihatan Setiap Hari mungkin merangkumi, tanpa batasan, alat, aplikasi, perkhidmatan e-mel, buletin dan papan pesanan, kawasan sembang, kumpulan berita, forum, komuniti, kalendar, dan aplikasi mudah alih yang boleh dimuat turun yang berkaitan dengan Laman web atau disediakan melalui Laman web. Syarat Penggunaan ini (“TOU”) mengatur penggunaan Anda dari mana-mana Laman dan Perkhidmatan yang disediakan oleh Everyday Health. Sila baca perjanjian ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan mana-mana Laman atau Perkhidmatan. Setiap kali anda mengakses atau menggunakan Laman atau Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan TOU ini. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk terikat dengan semua TOU ini, anda mungkin tidak mengakses atau menggunakan Laman atau Perkhidmatan. Selain itu, kawasan tertentu dari Laman atau Perkhidmatan mungkin dikenakan syarat penggunaan tambahan yang kami sediakan untuk semakan anda. Dengan menggunakan kawasan tersebut, atau mana-mana bahagiannya, anda secara jelas menunjukkan bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan syarat penggunaan tambahan yang berlaku untuk kawasan tersebut. Sekiranya syarat penggunaan tambahan yang mengatur kawasan tersebut bertentangan dengan TOU ini, syarat tambahan akan dikawal.

SYARAT-SYARAT INI MENGANDUNGI FASAL ARBITRASI YANG MEMERIKSA DAN PENGESAHAN TINDAKAN KELAS.

1. Laman web ini hanya untuk Tujuan Maklumat dan Tidak Memberi Nasihat Perubatan.

Laman dan Perkhidmatan menawarkan maklumat berkaitan kesihatan, kecergasan dan pemakanan, tetapi direka hanya untuk tujuan maklumat bukan komersial. ANDA TIDAK HARUS MENGANDUNGI MAKLUMAT INI SEBAGAI PENGGANTI UNTUK, TIDAK ADA MENGGANTI, NASIHAT PERUBATAN PROFESIONAL, DIAGNOSIS ATAU RAWATAN. JIKA ANDA MEMPUNYAI PERTIMBANGAN ATAU PERTANYAAN MENGENAI KESIHATAN ANDA ATAU KANDUNGAN PADA LAMAN ATAU PERKHIDMATAN, ANDA HENDAKLAH SELALU BERBANDING DENGAN SEORANG FISIKA ATAU PROFESIONAL PENJAGAAN KESIHATAN LAIN. JANGAN MENGHILANGKAN, MENGHINDARI ATAU MENYELESAIKAN MENDAPATKAN NASIHAT YANG BERKAITAN DENGAN PERUBATAN ATAU KESIHATAN DARI PROFESIONAL PENJAGAAN KESIHATAN ANDA KERANA ANDA BOLEH MEMBACA DI LAMAN ATAU MELALUI PERKHIDMATAN. PENGGUNAAN SETIAP MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI LAMAN ATAU MELALUI PERKHIDMATAN ADALAH SENDIRI DALAM RISIKO SENDIRI. Tidak ada yang dinyatakan atau dipaparkan di Laman web atau tersedia melalui Perkhidmatan apa pun yang dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak boleh dianggap sebagai amalan perubatan atau penjagaan kaunseling. Untuk tujuan perjanjian ini, amalan perubatan dan kaunseling merangkumi, tanpa batasan, psikiatri, psikologi, psikoterapi, amalan farmasi, khidmat nasihat pemakanan dan kecergasan atau memberikan rawatan, petunjuk, diagnosis, prognosis atau nasihat rawatan kesihatan. Perkembangan dalam penyelidikan perubatan boleh mempengaruhi topik kesihatan, kecergasan dan pemakanan yang dibincangkan di Laman atau melalui Perkhidmatan dan tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahawa maklumat yang terdapat dalam Laman web atau Perkhidmatan akan selalu merangkumi penemuan atau perkembangan terkini berkenaan dengan bahan tertentu. Akses atau penggunaan Laman dan Perkhidmatan anda tidak mewujudkan hubungan doktor / pesakit, sulit, atau istimewa, atau hubungan lain yang akan menimbulkan kewajipan dari pihak kami atau pihak Pelesen kami. Kami tidak mengesyorkan atau menyokong sebarang ujian, doktor, klinik, prosedur, pendapat, produk atau maklumat lain yang mungkin muncul di Laman atau Perkhidmatan. Sekiranya anda bergantung pada salah satu maklumat yang disediakan oleh Laman web ini atau Perkhidmatan, pekerja kami, atau tetamu atau pelawat ke Laman, anda melakukannya dengan risiko anda sendiri.

2. Kewajipan Pengguna.

Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan, negara bagian, nasional, dan antarabangsa yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan kawalan eksport dan eksport semula A.S. dan sanksi ekonomi, sehubungan dengan penggunaan Laman dan Perkhidmatan oleh anda. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Internet dan akses ke Laman web adalah atas risiko anda sendiri. Anda juga harus memahami bahawa kerahsiaan komunikasi atau bahan yang dihantar ke / dari Laman melalui Internet atau bentuk rangkaian komunikasi global yang lain tidak dapat dijamin. Oleh itu, Everyday Health tidak bertanggungjawab untuk keselamatan maklumat yang dihantar ke atau dari Laman web. Everyday Health berhak untuk melarang atau menghentikan penggunaan atau akses ke Laman web pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan, dengan alasan apa pun.

3. Pemberian Lesen.

TOU ini memberi anda lesen peribadi, boleh ditarik balik, terhad, tidak eksklusif, bebas royalti, tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Laman web yang dikira berdasarkan pematuhan berterusan kepada TOU ini. Anda boleh mencetak dan memuat turun bahan dan maklumat dari Laman ini semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, dengan syarat bahawa semua salinan cetak mengandungi semua hak cipta dan pemberitahuan lain yang berkenaan yang terkandung dalam bahan dan maklumat tersebut.

4. Aktiviti Yang Dilarang.

Laman web dan Perkhidmatan tidak ditujukan untuk kanak-kanak di bawah usia 13 tahun (atau usia yang berlaku di negara anda) dan kanak-kanak di bawah 13 tahun (atau umur yang sesuai di negara anda) tidak boleh menggunakan Laman web atau Perkhidmatan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Laman dan Perkhidmatan mengandungi maklumat hak milik dan sulit yang dilindungi oleh harta intelek dan undang-undang lain, dan merupakan milik tunggal Everyday Health, Pemberi Lesennya atau penyedia kandungan kami. Kecuali dinyatakan secara bertulis, Perkhidmatan adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda. Sehubungan dengan penggunaan Laman dan / atau Perkhidmatan oleh anda, anda mengakui dan setuju bahawa anda tidak akan: 1. Menyalin, merekayasa terbalik, memasang terbalik, jika tidak, cuba mencari kod sumber, menyebarkan, menghantar, memaparkan, melakukan, memperbanyak , menerbitkan, melesenkan, membuat karya terbitan dari, memindahkan atau menjual sebarang maklumat, perisian, produk atau perkhidmatan yang diperoleh melalui Laman web atau Perkhidmatan; 2. Mengakses Laman atau Perkhidmatan dengan cara lain selain melalui antara muka standard yang diterima oleh industri atau yang disediakan oleh Kesihatan Setiap Hari; 3. Kirim atau hantarkan sebarang bahan yang mengandungi virus atau data yang rosak; 4. Padamkan atribusi pengarang, notis undang-undang atau sebutan atau label hak milik; 5. Melanggar undang-undang, peraturan atau peraturan lokal, negara bagian, nasional atau antarabangsa yang berlaku atau menggunakan Laman dan / atau Perkhidmatan untuk tujuan apa pun yang dilarang oleh TOU ini; 6. Memanipulasi atau memaparkan Laman dan / atau Perkhidmatan dengan menggunakan pembingkaian atau teknologi navigasi yang serupa; 7. Mendaftar, melanggan atau berhenti berlangganan mana-mana pihak untuk sebarang produk atau perkhidmatan Kesihatan Seharian jika anda tidak diberi kebenaran oleh pihak tersebut untuk melakukannya; 8. Gunakan Laman atau Perkhidmatan dengan cara apa pun yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebani atau merosakkan pelayan atau rangkaian Everyday Health, atau mengganggu penggunaan dan kenikmatan pengguna lain dari Laman dan / atau Perkhidmatan; 9. Memperoleh atau berupaya mendapatkan akses tanpa izin ke mana-mana Laman, Perkhidmatan, akaun, sistem komputer atau rangkaian yang disambungkan ke Everyday Health melalui penggodaman, perlombongan kata laluan atau cara lain; 10. Mendapatkan atau berusaha untuk mendapatkan bahan atau maklumat dengan cara yang tidak sengaja disediakan melalui Laman web atau Perkhidmatan atau menuai atau mengumpulkan maklumat mengenai pengguna lain tanpa persetujuan mereka; 11. Gunakan laman web dengan cara yang boleh merosakkan, meremehkan, atau memberi kesan negatif kepada Kesihatan Seharian. Di samping itu, anda bersetuju untuk mematuhi Garis Panduan Pengeposan kami di bawah. TANPA MEMBATASKAN UMUM MENGHADAPI, MENGHASILKAN ATAU MENGHASILKAN SETIAP PERKHIDMATAN, PROGRAM, PRODUK, MAKLUMAT ATAU BAHAN YANG DISEDIAKAN OLEH KESIHATAN SETIAP HARI KEPADA SETIAP LAYANAN ATAU LOKASI UNTUK PENGENALAN LANJUTAN ATAU PENGALIHAN DILARANG.

5. Papan Mesej, Bilik Sembang dan Garis Panduan Pengeposan.

Everyday Health mengadakan papan kenyataan, sembang dan forum awam lain di Lamannya dan melalui Perkhidmatan. Papan pesanan, sembang dan forum awam lain bertujuan untuk berfungsi sebagai pusat perbincangan bagi pengguna dan pelanggan Laman web ini. Ini adalah forum awam dan segala maklumat yang anda hantar di Laman atau melalui Perkhidmatan mungkin dilihat oleh sesiapa sahaja di Internet. Mana-mana pengguna akan mempunyai kemampuan untuk mengedit catatan mereka sendiri setelah membuat catatan. Semasa menyiarkan maklumat di Laman web atau melalui Perkhidmatan, gunakan selera ketika membincangkan topik sensitif. Kedua-dua pengguna dan moderator diminta untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan jujur. Bersikap adil dan bermaklumat. Kirimkan maklumat yang jujur ​​dan berharga dan jangan hantarkan khabar angin atau pendapat negatif yang tidak disokong oleh fakta. Kecuali maklumat dalam siaran anda timbul secara langsung dari pengalaman peribadi anda, rujukan ke maklumat kesihatan atau perubatan yang anda berikan mesti disertakan dalam pos anda.

Selain aktiviti terlarang yang dijelaskan di atas, semasa menyiarkan maklumat dan media di Laman web atau melalui Perkhidmatan, anda tidak boleh:

 • Kirimkan apa sahaja yang mengganggu atau mengganggu Laman web atau pengendaliannya, termasuk fail yang mengandungi kod jahat, virus, fail yang rosak, atau perisian atau program lain yang serupa yang boleh merosakkan operasi komputer, rangkaian atau Laman orang lain;
 • Hantarkan pernyataan atau bahan yang memfitnah atau memfitnah, melecehkan, menyalahgunakan, menghentam, mengancam, mengintimidasi atau dengan cara apa pun melanggar hak orang lain;
 • Kirimkan pernyataan atau bahan yang melanggar hak, tugas atau perjanjian kontrak atau fidusiari lain;
 • Hantar atau muat naik maklumat peribadi, gambar, video atau media orang lain tanpa kebenaran mereka;
 • Padam atau semak semula sebarang bahan yang disiarkan oleh orang atau entiti lain;
 • Hantarkan pernyataan atau bahan yang fanatik, benci, menyinggung perasaan, tidak senonoh, lucah, pornografi, tidak senonoh, atau tidak menyenangkan, termasuk bahasa atau gambar yang biasanya tidak dianggap bertanggungjawab secara sosial atau profesional atau sesuai secara peribadi;
 • Kirimkan pernyataan atau bahan yang mendorong perlakuan jenayah atau yang akan menimbulkan tanggungjawab sivil atau melanggar undang-undang atau peraturan dalam bidang kuasa mana pun;
 • Hantarkan pernyataan atau bahan yang boleh membahayakan kanak-kanak di bawah umur;
 • Hantarkan pernyataan atau bahan yang menyamar sebagai orang atau entiti lain, sama ada sebenarnya atau rekaan, termasuk, tanpa batasan, pekerja dan wakil Kesihatan Sehari-hari;
 • Hantarkan pernyataan atau bahan yang menggambarkan gambaran salah anda dengan mana-mana entiti dan / atau Kesihatan Seharian;
 • Kirimkan apa sahaja yang melanggar hak privasi atau publisiti orang lain, termasuk, tanpa batasan, menyiarkan maklumat pengenalan peribadi individu lain, termasuk, tanpa batasan, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nombor Jaminan Sosial, nombor kad kredit atau apa-apa rahsia perdagangan atau maklumat yang mana anda mempunyai tanggungjawab kerahsiaan;
 • Hantar pernyataan atau bahan yang merupakan surat sampah, spam atau bahan iklan atau promosi yang tidak dibenarkan, termasuk, tanpa batasan, pautan ke produk atau perkhidmatan komersial atau sebarang kempen politik;
 • Menerbitkan bahan yang menurut pertimbangan Everyday Health tidak dibenarkan atau menyekat atau menghalang mana-mana orang atau entiti daripada menggunakan atau menikmati ciri-ciri interaktif atau bahagian lain dari Laman ini, atau yang boleh mendedahkan Kesihatan Seharian atau penggunanya kepada bahaya atau tanggungjawab apa pun ; atau
 • Kirimkan materi yang melanggar, atau yang mungkin melanggar, hak paten, tanda dagang, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak intelektual atau hak milik mana-mana pihak, atau yang sebaliknya anda tidak berhak untuk menyediakannya, tanpa izin nyata dari pemilik hak cipta, tanda dagang atau hak milik lain. Everyday Health tidak mempunyai beban tanggungjawab yang jelas untuk memberikan petunjuk, tanda atau apa-apa perkara lain yang dapat membantu pengguna dalam menentukan sama ada bahan tersebut dilindungi hak cipta atau tanda dagang. Pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pelanggaran hak cipta, cap dagang, hak milik atau kerosakan lain yang disebabkan oleh penyerahan tersebut.

Mana-mana pengguna yang tidak mematuhi garis panduan ini boleh dikeluarkan dan menolak akses terus ke papan pesanan, sembang atau forum awam lain pada masa akan datang. Everyday Health atau ejennya yang ditetapkan boleh membuang atau mengubah kandungan buatan pengguna pada bila-bila masa dengan alasan apa pun. Bahan yang diposting dan / atau dimuat naik ke berbagai forum awam mungkin dikenakan batasan ukuran dan penggunaan. Anda bertanggungjawab untuk mematuhi batasan tersebut. Kesihatan Sehari-hari dan Pemberi Lisensinya dengan tegas menolak semua tanggungjawab dan sokongan dan tidak membuat pernyataan mengenai kesahihan sebarang pendapat, nasihat, maklumat atau pernyataan yang dibuat atau dipaparkan di forum ini oleh pihak ketiga, dan kami juga tidak bertanggungjawab atas sebarang kesalahan atau kelalaian dalam catatan tersebut , atau untuk pautan hiper yang disertakan dalam sebarang mesej. Dalam keadaan apa pun, Everyday Health, Pemberi Lesennya, atau sekutu, pembekal atau ejen kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh pergantungan anda pada maklumat yang diperoleh melalui forum ini. Pendapat yang dinyatakan dalam forum ini hanyalah pendapat peserta, dan tidak menggambarkan pendapat Everyday Health, Pemberi Lesennya atau mana-mana anak syarikat atau sekutu mereka. Kesihatan Sehari-hari dan Pemberi Lisensinya tidak mempunyai kewajiban apa pun untuk memantau kandungan atau posting di papan pesanan, ruang sembang atau forum awam lain. Walau bagaimanapun, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami berhak untuk memantau perkara itu mengikut budi bicara kami. Pekerja Kesihatan Setiap Hari biasanya menyederhanakan papan kami setiap hari. Kecuali dinyatakan sebaliknya, moderator ini bukan profesional perubatan dan tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Penyederhana kami berhak untuk mengubah, menyunting, menolak untuk menyiarkan atau membuang sebarang penyiaran atau kandungan, secara keseluruhan atau sebahagian, dengan alasan apa pun dan untuk mendedahkan bahan-bahan tersebut dan keadaan-keadaan di sekitar penghantarannya kepada pihak ketiga untuk memenuhi apa-apa yang berlaku undang-undang, peraturan, proses hukum atau permintaan pemerintah dan untuk melindungi diri kita sendiri, pelanggan, penaja, pengguna dan pengunjung kita. Selain itu, moderator Everyday Health dan Everyday Health berhak untuk menghubungi pengguna untuk memberitahu mereka mengenai polisi, menyembunyikan catatan pengguna atau menghapus akaun pengguna tanpa amaran atau pemberitahuan terlebih dahulu, dengan alasan apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran ini Syarat. Dengan menghantar atau mengirimkan kepada kami kandungan, gambar, video, fail audio, cadangan kreatif, idea, nota, konsep, maklumat atau bahan lain (secara kolektif, "Bahan Penyerahan"), atau dengan mengeposkan Bahan Penyerahan tersebut di Laman, Anda dengan ini memberikan kepada kami dan para pemegang jawatan kami, hak penggunaan, pembiakan, pengedaran, pengubahsuaian, pembuatan karya terbitan, persembahan secara terbuka, paparan secara terbuka, persembahan secara digital, penjualan, tawaran di seluruh dunia, hak tidak eksklusif, sublisensi, hak milik, bebas royalti, kekal, tidak dapat ditarik balik untuk menjual dan mengimport Bahan Penyerahan tersebut di mana-mana media yang sekarang dikenali atau selepas ini dirancang, untuk tujuan apa pun, komersial atau sebaliknya, tanpa pampasan kepada anda. Lesen sebelumnya untuk Kesihatan Seharian hendaklah dibayar sepenuhnya dan bebas royalti. Anda menyatakan dan menjamin bahawa mana-mana orang atau entiti yang dinamakan atau digambarkan dalam Bahan Penyerahan tersebut telah memberikan apa-apa lesen, hak atau kebenaran yang diperlukan untuk membenarkan penggunaan Bahan Penyampaian tersebut oleh Everyday Health sesuai dengan lesen tersebut. Tiada Bahan Penyampaian yang diungkapkan atau diposkan melalui papan pesanan, sembang atau forum awam lain harus dikenakan sebarang kewajipan, sama ada kerahsiaan, pengiklanan atau sebaliknya.

6. Urus Niaga Komersial.

Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin ditawarkan untuk dijual di Laman web atau melalui Perkhidmatan. Sekiranya anda ingin membeli atau melanggan mana-mana produk atau perkhidmatan ini, anda akan diminta oleh Everyday Health atau pihak ketiga yang diberi kuasa untuk memberikan maklumat tertentu, termasuk tanpa batasan, nama penuh, alamat, nombor telefon dan kad kredit anda maklumat. Anda bersetuju untuk memberi kami atau pihak ketiga maklumat tersebut di atas serta maklumat wajib lain. Anda bersetuju bahawa setiap maklumat yang diberikan mestilah tepat, lengkap dan terkini. Anda bersetuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan mana-mana perjanjian yang mungkin anda buat untuk mengatur pembelian produk atau perkhidmatan anda. Anda akan bertanggungjawab atas semua caj yang dikenakan melalui akaun anda dan juga untuk membayar cukai yang berlaku. Dengan memberikan nombor kad kredit dan maklumat pembayaran yang berkaitan dengan Everyday Health, anda bersetuju bahawa Everyday Health dan / atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami diberi kuasa untuk segera membuat invois akaun anda untuk semua yuran dan caj yang perlu dibayar dan perlu dibayar kepada kami hasil pesanan anda , termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran perkhidmatan, yuran langganan atau bayaran atau caj lain yang berkaitan dengan akses anda ke Perkhidmatan dan / atau pembelian produk. Sekiranya akses ke Perkhidmatan yang berlaku memerlukan pembayaran berulang, anda bersetuju bahawa kami (atau penyedia perkhidmatan pembayaran pihak ketiga kami) boleh membuat invois akaun anda secara automatik pada awal setiap tempoh berulang. Kami berhak untuk meningkatkan caj dan bayaran, atau untuk mengenakan caj atau yuran baru pada bila-bila masa, setelah pemberitahuan awal yang munasabah disampaikan kepada anda melalui catatan di Laman yang berkenaan atau cara lain yang mungkin kami anggap sesuai dari semasa ke semasa (termasuk surat elektronik atau surat konvensional). Anda bersetuju untuk segera memberitahu Everyday Health mengenai sebarang perubahan pada alamat pengebilan anda atau kad kredit yang digunakan untuk pembayaran di bawah ini. Hak anda untuk menggunakan perkhidmatan berbayar atau produk tertentu bergantung pada penerimaan pembayaran kami. Sekiranya pembayaran tidak dapat dikenakan ke kad kredit anda atau jika caj dikembalikan atas sebab apa pun, termasuk tolak bayar, kami berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses dan akaun anda. Anda bersetuju bahawa sekiranya kami tidak dapat memungut yuran yang anda bayar kepada kami untuk produk atau perkhidmatan yang dinyatakan dalam pesanan anda, kami mungkin mengambil langkah lain yang kami anggap perlu untuk mengumpulkan yuran tersebut daripada anda, dan anda akan bertanggungjawab untuk semua kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh kami sehubungan dengan aktiviti pungutan tersebut, termasuk yuran pungutan, faedah, kos pengadilan dan yuran pengacara. Untuk menyemak syarat penagihan pada akaun anda atau untuk menghentikan perkhidmatan langganan, anda boleh menghantar e-mel ke [email protected] atau menghubungi 1-888-795-4719, Isnin hingga Jumaat, 09:00 hingga 8:00 EST.

7. Kandungan Pihak Ketiga.

Sebarang pendapat, nasihat, pernyataan, perkhidmatan, iklan, tawaran atau maklumat atau kandungan lain yang dinyatakan atau disediakan melalui Laman oleh pihak ketiga, termasuk penyedia maklumat, adalah pendapat dari pengarang atau pengedar masing-masing dan bukan Kesihatan Seharian. Baik Kesihatan Seharian, Pemberi Lisensinya atau penyedia kandungan pihak ketiga mana pun menjamin ketepatan, kelengkapan atau kegunaan kandungan apa pun. Selanjutnya, baik Kesihatan Seharian atau Pemberi Lesennya menyokong atau bertanggung jawab atas ketepatan dan kebolehpercayaan apa-apa pendapat, nasihat atau pernyataan yang dibuat di mana-mana Laman atau Perkhidmatan oleh sesiapa sahaja selain perwakilan Kesihatan Sehari atau perlesen yang diberi kuasa semasa bertindak di pejabatnya kapasiti. Anda mungkin terdedah melalui Laman atau Perkhidmatan terhadap kandungan yang melanggar dasar kami, bersifat seksual eksplisit atau menyinggung perasaan. Anda mengakses Laman dan Perkhidmatan dengan risiko anda sendiri. Kami tidak bertanggungjawab atas pendedahan anda terhadap kandungan pihak ketiga di Laman web atau Perkhidmatan. Kesihatan Sehari-hari dan Pemberi Lisensinya tidak menanggung, dan dengan tegas menolak, kewajiban untuk memperoleh dan memasukkan maklumat selain daripada yang diberikan kepadanya oleh sumber pihak ketiga. Perlu difahami bahawa kami tidak menganjurkan penggunaan produk atau prosedur yang dijelaskan di Laman web atau melalui Perkhidmatan, dan kami juga tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan produk atau prosedur kerana kesalahan tipografi.

8. Pertandingan, Pertandingan dan Permainan.

Sekiranya Everyday Health melakukan undian, pertandingan, atau permainan di Laman, peraturan yang mengatur mana-mana perkara di atas harus dapat diakses melalui pautan hiperteks yang jelas ditampilkan di halaman tempat pertandingan, pertandingan atau permainan mungkin berada. Dengan memasukkan atau berpartisipasi dalam salah satu daripadanya, Anda setuju untuk mematuhi peraturan, peraturan dan prosedur tersebut. Harap ingat untuk membaca peraturan dengan teliti sebelum mengambil bahagian.

9. Akaun, Kata Laluan dan Keselamatan.

Sekiranya mana-mana Laman atau Perkhidmatan menghendaki anda membuka akaun, anda mesti menyelesaikan proses pendaftaran dengan memberikan Everyday Health maklumat terkini, lengkap dan tepat, seperti yang diminta oleh borang pendaftaran yang berkenaan. Anda mengakui bahawa dengan memberikan sebarang maklumat kepada Everyday Health yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, Everyday Health berhak untuk menghentikan akses dan penggunaan Laman web dan / atau Perkhidmatan anda. Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran, anda akan diminta memilih nama pengguna dan kata laluan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga keselamatan dan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda. SELANJUTNYA, ANDA SELESAI BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SETIAP DAN SEMUA AKTIVITI DAN PERLAKSANAAN, APABILA OLEH ANDA ATAU SESIAPA LAIN, YANG DILAKUKAN MELALUI AKAUN ANDA. Anda bersetuju untuk segera memberitahu Everyday Health mengenai penggunaan akaun anda tanpa kebenaran atau pelanggaran keselamatan yang lain. Kesihatan Sehari-hari dan Pemberi Lisensinya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami akibat orang lain menggunakan kata laluan atau akaun anda, sama ada dengan atau tanpa pengetahuan anda. Anda mungkin bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami oleh Everyday Health, Pemberi Lesennya atau pihak lain kerana orang lain menggunakan akaun atau kata laluan anda.

10. Menghubungkan ke Laman Web.

Kami berhak untuk tidak membenarkan anda membuat pautan ke Laman web pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Sekiranya kami menggunakan hak tersebut, anda bersetuju untuk segera membuang dan mematikan mana-mana dan semua pautan anda ke Laman Web. Sekiranya tidak ada perjanjian bertulis dengan kami yang menentukan bagaimana anda boleh membuat pautan ke Laman web, gunakan panduan berikut untuk menambahkan satu atau lebih pautan ke Laman dari laman web anda:

 • Pautan mestilah pautan teks sahaja yang dengan jelas menyertakan URL Laman yang berkenaan;
 • Sekiranya pautan menunjuk ke mana-mana halaman di Laman selain daripada laman utama, pautan teks juga mesti merangkumi tajuk halaman arahan sasaran. (Contohnya, jika pautan menunjuk ke kawasan "Hidup Sihat" di Laman RevolutionHealth.com, pautan tersebut harus mengandungi perkataan "Hidup Sihat - Kesihatan Revolusi.");
 • Penampilan, kedudukan dan aspek lain dari pautan tersebut mungkin tidak boleh merosakkan atau mencairkan muhibah yang berkaitan dengan nama baik dan tanda dagangan kami;
 • Penampilan, kedudukan dan aspek lain dari pautan tersebut mungkin tidak menimbulkan tanggapan palsu bahawa entiti dikaitkan dengan, ditaja oleh, atau disokong oleh kami;
 • Pautan, apabila diaktifkan oleh pengguna, mesti memaparkan Laman penuh skrin dan tidak berada dalam "bingkai" di laman web pautan dan pautan tidak boleh memicu tingkap interstisial atau pop-up atau pop-under; dan
 • Pautan tidak boleh digunakan berkaitan dengan atau muncul di laman web yang mungkin difikirkan oleh orang yang munasabah menyinggung perasaan, cabul, memfitnah atau berniat jahat.

11. Penafian Mengenai Laman Pihak Ketiga yang Berkaitan.

Pautan di mana-mana Tapak dan / atau Perkhidmatan akan membolehkan anda meninggalkan Laman atau Perkhidmatan tertentu yang anda akses untuk mengakses laman web pihak ketiga yang dipautkan ("Laman yang Dipautkan"). Everyday Health menyediakan pautan ini sebagai kemudahan, tetapi kami tidak mengawal atau menyokong Laman Berkaitan ini, dan juga Sehari-hari Kesihatan menyemak atau menyetujui kandungan yang muncul di Laman Berkaitan. Everyday Health tidak bertanggungjawab untuk kesahan, ketepatan atau kesesuaian kandungan, iklan, produk, perkhidmatan atau bahan lain di atau tersedia dari mana-mana Laman Berkaitan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Kesihatan Seharian tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan pautan, kandungan, barang atau perkhidmatan yang terdapat di atau melalui Laman Berkaitan.

12. Berurusan dengan Pihak Ketiga.

Penyertaan, surat-menyurat atau urusan perniagaan anda dengan pihak ketiga yang terdapat di atau melalui Laman dan Perkhidmatan kami, termasuk, tanpa batasan, pengiklan dan pengguna lain, mengenai pembayaran dan penghantaran barang dan perkhidmatan tertentu, dan apa-apa syarat, syarat, pernyataan atau jaminan lain yang berkaitan dengan urus niaga tersebut, adalah semata-mata antara anda dan pihak ketiga tersebut. Anda bersetuju bahawa Kesihatan Sehari-hari tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kehilangan, kerosakan, atau hal-hal lain yang berlaku akibat daripada urusan tersebut.

13. Privasi.

Dasar privasi Everyday Health berkenaan dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda yang dinyatakan di https://www.babycenter.com/help-privacy, dan digabungkan dengan merujuk kepada TOU ini. DENGAN MENGAKSES LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN, ANDA SETUJU BAHAWA ANDA MENERIMA DASAR PRIVASI KAMI.

14. Penafian Waranti.

LAMAN DAN PERKHIDMATAN, DAN APA-APA KANDUNGAN, ALAT, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DITAMPILKAN, DIPERCAYAI ATAU DIPEROLEHI ATAU MELALUI LAMAN DAN PERKHIDMATAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA", "SEBAGAIMANA TERSEDIA", DAN TANPA JAMINAN APA YANG DIPERLUKAN, DITETAPKAN ATAU BERKANUN, TERMASUK, TANPA BATASAN, JAMINAN TAJUK, BUKAN PELANGGARAN, KEBAIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. TANPA MEMBATASKAN KETERANGAN UMUM, KESIHATAN SETIAP HARI, PEMILIK DAN PEGAWAI, PEMBEKAL, DAN EJEN MEREKA TIDAK MENJAMIN DAN MENJELASKAN BAHAWA: (i) PENGGUNAAN LAMAN ANDA DAN / ATAU PERKHIDMATAN DAN AKSES DAN ALAT DAN CIRI-CIRI YANG TIDAK AKAN TIDAK TERGANGGU, BEBAS RALAT ATAU SELAMAT; (ii) SEBARANG MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI DI SINI ADALAH TEPAT, TERSEBUT ATAU SELESAI; (iii) KESELURUHAN YANG DIPERBAIKI; ATAU (iv) BAHAWA PERISIAN, PERKHIDMATAN, LAMAN ATAU SERVER (S) DI ATAS YANG LAMAN ATAU PERKHIDMATAN DIBERI PERCUMA VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN. PENGGUNAAN LAMAN DAN PERKHIDMATAN ANDA DAN SETIAP MAKLUMAT ATAU BAHAN YANG DISEDIAKAN ATAU MELALUI LAMAN DAN PERKHIDMATAN SELALU DALAM RISIKO SENDIRI. KAMI TIDAK MEMBERIKAN PERWAKILAN ATAU JAMINAN MENGENAI PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIJUAL ATAU DIIKLANKAN DI SINI ATAU MENGENAI KEPUASAN PERATURAN KERAJAAN MEMERLUKAN PENDEDAHAN MAKLUMAT TERHADAP PRODUK PRODUKSI DENGAN TERHADAP KONTEN YANG TERKANDUNG. KAMI TIDAK MEMBERIKAN PERWAKILAN ATAU JAMINAN DENGAN TERHADAP SETIAP RAWATAN, TINDAKAN ATAU PERMOHONAN UBAT, PERUBATAN ATAU MAKLUMAT YANG DITAWARKAN ATAU DIBERIKAN DALAM ATAU MELALUI LAMAN ATAU PERKHIDMATAN.

15. Had Liabiliti.

TIDAK ADA SETIAP HARI KESIHATAN BUKAN PELESEN, PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA, KONTRAKTOR, EJEN ATAU SPONSOR ADALAH BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SESIAPA LAIN UNTUK KEHILANGAN ATAU CEDERA, ATAU LANGKAH, LANGKAH, LANGKAH, LANGKAH, LANGKAH, ANCARA KONTRAK, NEGLIGENSI, TANGGUNG JAWAB ATAU TEORI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU BERKAITAN DENGAN APA-APA CARA (i) PENGGUNAAN ATAU KEMATANGAN MENGGUNAKAN LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN; (ii) SETIAP KANDUNGAN YANG TERDAPAT DI LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN; (iii) PERNYATAAN ATAU TINDAKAN POSTED ATAU DIBUAT SECARA AWAM TERSEDIA DI LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN; (iv) SETIAP PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI MELALUI LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN; (v) SETIAP TINDAKAN YANG DIJALANKAN ATAS ATAU SEBAGAI HASIL SETIAP MAKLUMAT YANG TERDAPAT DI LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN; (vi) SEBARANG KEROSAKAN YANG DIPEROLEHI DENGAN KEHILANGAN AKSES KE, PENGHAPUSAN, KEGAGALAN MENYIMPAN, KEGAGALAN MENGEMBALIKAN, ATAU PERUBAHAN SETIAP KANDUNGAN DI LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN; ATAU (vii) PERKARA YANG LAIN YANG BERKAITAN DENGAN LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN. DALAM TIADA PERISTIWA YANG HARUS MENJADI TANGGUNGJAWAB SETIAP HARI KESIHATAN ATAU PESANNYA KEPADA ANDA UNTUK SETIAP DAN SEMUA KEROSAKAN, KERUGIAN, DAN PENYEBAB TINDAKAN MELEBIHI JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH ANDA, JIKA ADA, UNTUK MENGGUNAKAN SETIAP LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN. Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tertentu atau pembatasan atau pengecualian tanggungjawab untuk kerosakan sampingan atau akibatnya. Oleh itu, beberapa had dan penafian di atas mungkin tidak berlaku untuk anda. Sejauh mana kita tidak boleh, sebagai masalah undang-undang yang berlaku, tidak menolak jaminan tersirat atau had liabiliti, skop dan tempoh jaminan tersebut dan sejauh mana tanggungjawab kita akan minimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.

16. Ganti rugi.

Anda bersetuju untuk menuntut ganti rugi, mempertahankan dan menahan Everyday Health dan Pemberi Lesennya, anak syarikat, sekutu, pegawai, pengarah, ejen, rakan setanding atau rakan kongsi lain, pekerja dan wakil yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kerugian, kos atau perbelanjaan (termasuk yuran dan pembayaran peguam yang munasabah) yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau dari (i) pelanggaran TOU ini; (ii) sebarang tuduhan bahawa sebarang Bahan Penyerahan melanggar atau melanggar hak cipta, rahsia perdagangan, cap dagang atau hak harta intelek pihak ketiga yang lain; dan (iii) akses atau penggunaan Laman atau Perkhidmatan anda.

17. Dasar Hak Cipta.

Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA") memberikan jalan keluar bagi pemilik hak cipta yang percaya bahawa bahan yang muncul di Internet melanggar hak mereka di bawah undang-undang hak cipta A.S. Sekiranya anda percaya dengan niat baik bahawa bahan-bahan yang dihoskan oleh Everyday Health melanggar hak cipta anda, anda atau ejen anda mungkin akan menghantar notis kepada Everyday Health yang meminta agar bahan tersebut dikeluarkan atau aksesnya disekat. Apa-apa pemberitahuan oleh pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya yang tidak mematuhi kehendak DMCA tidak akan dianggap sebagai pemberitahuan yang mencukupi dan tidak akan dianggap memberi pengetahuan sebenar mengenai fakta atau keadaan dari mana bahan pelanggaran tersebut kepada Everyday Health atau perbuatan jelas. Sekiranya anda percaya dengan niat baik bahawa notis pelanggaran hak cipta telah diajukan secara salah terhadap anda, DMCA membenarkan anda menghantar notis balas kepada Everyday Health. Semua notis dan pemberitahuan balas mesti memenuhi syarat undang-undang semasa yang dikenakan oleh DMCA; lihat http://www.loc.gov/copyright untuk keterangan. Sekiranya anda percaya bahawa karya anda telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila berikan maklumat berikut kepada Ejen Hak Cipta kami:

 • Tanda tangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;
 • Identification of the copyrighted work that you claim has been infringed;
 • Identification of where the material that you claim is infringing is located on the Site or Service reasonably sufficient to permit us to locate the material;
 • Information reasonably sufficient to permit us to contact you, such as your address, telephone number and, if available, your email address;
 • A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; dan
 • A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner's behalf.
 • Everyday Health's Copyright Agent for notice of claims of copyright infringement or counter notices can be reached as follows: Designated Agent: Legal Department, Ziff Davis, LLC; Address of Agent: c/o Ziff Davis, LLC, 114 5th Avenue, 15th Fl, New York, NY 10011; Telephone: (212)503-3569; Fax: (646) 728-9501; E-mail for notice: [email protected] We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice. Also, be aware that there can be penalties for false claims under the DMCA.

18. Jurisdictional Issues.

Everyday Health makes no representation or warranty that the content and materials on the Sites or the Services are appropriate or available for use in locations outside the United States. Those who choose to access the Sites or use the Services from other locations do so on their own initiative and at their own risk, and are responsible for compliance with local laws, if and to the extent applicable. Everyday Health reserves the right, at any time in our sole discretion, to limit the availability and accessibility of the Sites or the Services to any person, geographic area or jurisdiction we so desire, and to limit the quantities of any such service or products that we provide.

19. Termination.

You agree that Everyday Health, in its sole discretion, may terminate your password, account (in whole or in part) or use of the Sites or Services, and remove and discard any content within the Sites or Services, at any time and for any reason. You agree that any actions taken under this Section may be effective without prior notice to you.

20. Governing Law.

These TOU and the relationship between you and Everyday Health shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, without regard to its conflict of law provisions. You and Everyday Health irrevocably agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the federal and state courts located within the county of New York, in the State of New York, and waive any jurisdictional, venue or inconvenient forum objections to such courts.

21. Waiver and Severability.

The failure of Everyday Health to exercise or enforce any right or provision of these TOU shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of these TOU is found by a court of competent jurisdiction to be unlawful, void or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severed herefrom and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

22. Successors and Assigns.

We may perform any of our obligations or exercise any of our rights under this TOU through one or more of our corporate affiliates (including any entity that directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with us). If Everyday Health or its assets are acquired by another entity, that entity will assume our rights and obligations as described in this TOU. You may not assign your rights or obligations under this TOU, by operation of law or otherwise, without our prior written consent.

23. Arbitration Clause.

ARBITRATION NOTICE: Any dispute, claim or controversy arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, enforcement, interpretation or validity thereof, including the determination of the scope or applicability of this agreement to arbitrate, shall be determined by arbitration in New York, New York before a single arbitrator. The arbitration shall be administered JAMS, pursuant to its Comprehensive Arbitration Rules and Procedures. Judgment on the arbitration award may be entered in any court having jurisdiction. This clause shall not preclude parties from seeking provisional remedies in aid of arbitration from a court of appropriate jurisdiction. Notwithstanding the foregoing, each party shall have the right to institute an action in a court of proper jurisdiction for injunctive or other equitable relief pending a final decision by the arbitrator.TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU AGREE THAT (I) NO ARBITRATION SHALL BE JOINED WITH ANY OTHER; (II) THERE IS NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY DISPUTE TO BE ARBITRATED ON A CLASS-ACTION BASIS OR TO UTILIZE CLASS ACTION PROCEDURES; AND (III) THERE IS NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY DISPUTE TO BE BROUGHT IN A PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC OR ANY OTHER PERSONS. If the specific provision of this paragraph is found to be unenforceable, then the entirety of this Section entitled “Binding Arbitration” shall be null and void.YOU AGREE TO WAIVE YOUR RIGHT TO A JURY TRIAL AND UNDERSTAND THAT, ABSENT THIS PROVISION, YOU WOULD HAVE THE RIGHT TO SUE IN COURT. THE SCOPE OF THIS WAIVER IS INTENDED TO BE ALL-ENCOMPASSING OF ANY AND ALL DISPUTES THAT MAY BE FILED IN ANY COURT AND THAT RELATE TO THE SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CONTRACT CLAIMS, TORT CLAIMS AND ALL OTHER COMMON LAW AND STATUTORY CLAIMS.

24. Updates.

We may modify these TOU at any time, as we deem appropriate. If you disagree with the changes to the TOU, you must discontinue your use of the Sites and Services, and if you have registered as a member, cancel your registration. Your continued access or use of any of the Sites or Services following such notice signifies your acceptance of the modified TOU. It is your responsibility to review the TOU regularly to be aware of such modifications. We reserve the right to modify or discontinue the Sites or Services with or without notice. We will not be liable to you or any third party should we exercise our right to modify or discontinue the Sites or Services. If you object to any such changes, your sole recourse will be to cease access to the Sites or Services. Continued access to the Sites or Services following notice of any such changes will indicate your acknowledgement of such changes and acceptance of the Sites or Services as so modified and your use of new Services will be governed by these TOU.

Date of Last Revision: June 4th, 2020


Tonton videonya: 06. Safinatun najah Syarat penggunaan batu dalam beristinja. (Julai 2022).


Komen:

 1. Mar

  Excuse me, the message is taken away

 2. Amald

  Adakah anda serius?

 3. Bragor

  It is a pity, that now I can not express - it is very occupied. But I will be released - I will necessarily write that I think.

 4. Muta

  Tidak gembira !!!

 5. Goltigis

  The topic under discussion is close to me! It's even sad somehow :(Tulis mesej

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos